Politica de confidențialitate

1. Introducere

Despăgubiri Accidente ( Despagubiri Accidente SRL) este companie specializată în obținerea de despăgubiri pentru victimele accidentelor rutiere, recuperări creanțe și prejudicii financiare.

Aceasta notă de informare vizează activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de către compania Despagubiri Accidente SRL cunoscută și sub brandul Despăgubiri Accidente.

Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se aplică tuturor prelucrărilor de date cu caracter personal pe care le desfășurăm, precum și tuturor interacțiunilor cu website-ul nostru găzduit pe domeniul www.vatamari-accidente.ro.

2. Denumirea operatorului de date și a proprietarului website-ului

3. Datele personale pe care le prelucrăm

Colectarea datelor dumneavoastrp personale este limitată strict la ceea ce este necesar pentru a vă furniza o experiență de cea mai înaltă calitate cu privire la serviciile noastre și cu privire la utilizarea website-ului nostru.

Datele personale pe care le prelucrăm pot include:

a. Datele personale de identificare ale dumneavoastră și respectiv ale reprezentanților dumneavoastră: numele și prenumele, numele și prenumele părinților (dacă este cazul), reședința sau domiciliul, actele de identitate (carte de identitate, pașaport, permis de conducere, legitimație de serviciu etc.), codul numeric personal;

b. Date personale de contact: adresa poștală, numărul de telefon, e-mail;

c. Cont bancar și alte informații financiare care ne permit desfășurarea relației contractuale de orice fel, atunci când există.

De asemenea, dacă doriți să vă alăturați echipei noastre, vom procesa datele necesare în procesul de recrutare, precum numele complet, adresa de e-mail, numărul de telefon și adresa de corespondență, orice alte date pe care ni le aduceți la cunoștință prin documentele de aplicație, pe care ni le furnizați aplicând direct pe website, prin depunere sau transmitere în format fizic la biroul nostru sau prin e-mail.

4. Cum colectăm datele personale

Colectăm doar acele date personale pe care ni le furnizați în mod voluntar (în format fizic sau electronic), precum și informații disponibile din surse publice:

- prin intermediul website-ului nostru, cu ocazia completării formularelor de “Solicitare despăgubiri”;

- atunci când ne contactați prin e-mail, dacă vă exprimați interesul cu privire la serviciile noastre sau dacă vă manifestați interesul de a fi angajat sau contractat de societatea noastră sau de a colabora cu aceasta;

5. Temeiuri legale și scopurile prelucrării

Prelucrăm datele în temeiul art. 6 din REGULAMENTUL (UE) 2016/ 679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI - din 27 aprilie 2016 - privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/ 46/ CE (Regulamentul general privind protecția datelor), respectiv în vederea încheierii și derulării relațiilor contractuale cu dvs.

6. Durata de stocare

Datele personale colectate în procesul de recrutare și utilizate cu scopul ținerii evidenței proceselor anterioare de recrutare sunt stocate pe o perioadă de 3 ani de la momentul la care ați aplicat la Despagubiri Accidente SRL.

Datale colectate necesare completării contractelor și emiterii facturilor fiscale sunt păstrate în arhiva contabilității pe o perioadă de cel puțin 10 ani de la data emiterii (așa prevede legea codului fiscal).

Vom șterge datele dumneavoastră personale atunci când acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate sau atunci când vă retrageți consimțământul (dacă prelucrarea datelor dumneavoastră se întemeiază pe consimțământ), cu excepția cazurilor în care prelucrarea datelor dumneavoastră personale este necesară în temeiul unor dispoziții legale sau dacă suntem altfel îndreptățiți să continuăm prelucrarea.

De asemenea, vom reține datele dumneavoastre personale pentru o perioada de timp suplimentara, in cazul in care stergerea imediata a acestora ar necesita suprascrierea sistemelor noastre de back-up si recuperare in caz de dezastru.

7. Persoane terte

Ca regula, nu divulgam sau transferam datele dumneavoastră personale către terți. Cu toate acestea, în cazurile în care divulgarea sau transferul este necesar sau dacă suntem obligați prin lege, vă vom informa în cel mai scurt timp posibil cu privire la acest transfer, cu excepția cazului în care legea aplicabilă, inclusiv regulile care guvernează obligația de menținere a secretului profesional, ne împiedică să facem o astfel de informare.

În cazul în care vom divulga sau transfera datele dumneavoastră personale către terți, vom face acest lucru în conformitate cu legile aplicabile și vom adopta măsurile necesare pentru a asigura integritatea și protecția acestora.

Pentru prelucrarea datelor personale putem folosi persoane împuternicite, de exemplu, furnizori de soluții IT necesare administrării afacerilor, inclusiv soluții de contabilitate financiară, furnizori de soluții de management al contactelor sau organizatori de conferințe. Cu toți împuterniciții vom încheia convenții de prelucrare a datelor personale cu clauze corespunzătoare care să asigure că împuterniciții își asumă obligații de prelucrare a datelor personale (inclusiv de ștergere a acestora) în deplină conformitate cu legile aplicabile și care oferă un nivel adecvat de protecție a datelor dumneavoastră personale.

8. Securitatea datelor personale

Datele personale sunt securizate împotriva amenintărilor și ne asigurăm că sunt protejate prin măsuri de securitate și infrastructură IT corespunzătoare. Mai mult, avem implementate măsuri interne care ne permit să descoperim, să notificăm și să documentăm încălcări ale securității datelor personale în cel mai scurt timp posibil.

Dacă descoperim o încălcare a securității datelor dumneavoastră personale care prezintă un risc pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vom notifica Autoritatea Naționala de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal. Veți fi informat cu privire la încalcarea securității datelor dumneavoastră personale dacă aceasta conduce la un risc ridicat cu privire la drepturile și libertățile dumneavoastră.

9. Drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor personale

Aveți următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale:

1. Dreptul de acces la datele personale.

2. Dreptul de a obtțne rectificarea datelor personale inexacte.

3. Dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor personale. Acest drept vă este disponibil atunci când:

- contestați acuratețea datelor dumneavoastră personale pe care le prelucrăm prelucrarea datelor personale este ilegală

- vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de timp cât verificăm existența interesului nostru legitim în prelucrarea datelor dumneavoastră.

Dacă aveți orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale sau dacă doriți să ne adresați vreo solicitare, precum și să vă exercitați oricare din drepturile cu privire la prelucrarea datelor personale, vă rugăm să ne contactați la:

– adresa de e-mail: contact@vatamari-accidente.ro.

Vom analiza fiecare solicitare și vă vom comunica acțiunile întreprinse în acest sens în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o lună de la momentul înregistrării solicitării dumneavoastră. În cazul în care avem nevoie de mai multe informații din partea dumneavoastră sau avem dificultăți în rezolvarea cererii dumneavoastră, vă vom informa fără întârziere cu privire la faptul că avem nevoie de timp suplimentar pentru a analiza în mod corespunzător cererea dumneavoastră.

Contactează-ne